Dvoušneková extruze

- twin srew extrusion

Dvoušnekový extruder - Twin-screw Extruder

Dvoušnekový extrudér je z hlediska technického zařízením značně složitým zejména proto, že pracovním elementem je dvojice šneků, které se polínají, to znamená, že se navzájem stírají.

Dvoušnekový extruder má proti jednošnekovému extruderu výrazné přednosti jako např. samočistitelnost pracovního prostoru, větší specifický výkon, velmi široký rozsah zpracovávaných surovin, větší rozsah vyráběného sortimentu, časově přesně definovanou dopravu materiálu extruzním prostorem a jeho lepší mechanickou a teplotní homogenizaci. Pro úplnost je nutno říci, že tento rozdíl je vykoupen podstatně vyšší pořizovací cenou.

Twin-srew extrusion